Managing partner Aki Ryuka

Managing partner Hide Akashi

Managing partner Tad Higashiyama

Partner Nabu Takata

Junior Partner Kazz Iiyama

Partner Dai Koiso

Partner Tetsu Habe

Junior Partner Ken Aoki

Junior Partner Nob Yamanaka

Junior Partner Kou Awaya

Nao Fujishima

Ryu Shirahashi

Mitz Hoshino

Tak Hongo

Kai Takasu

Kou Nakano

Tam Kimura

Chie Fujita

Yu Kato

Hiro Hokkyo

Ryo Mizuno

Yoko Furuma

Tak Watanabe

Tom Momiyama

Taka Suzuki

Hiro Kikuchi

Tak ishiwata

Toshi Ota

Kyoko Nakajima

Hiro Sugiyama